Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Principalul mod in care primim informatii de la dumneavoastra este prin plasarea unei comenzi prin care ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in scopul prestarii serviciilor, respectiv vanzarea biletelor pentru vizitarea etajului 36 al cladirii Skytower.

Acest scop poate include, după caz, următoarele:

 1. a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 2. b) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau serviciile achiziționate;
 3. c) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs

Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între NOR și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioada de 360 zile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

In calitate de persoana vizata de activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, dispuneti de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare, reprezinta dreptul de a obtine confirmarea din partea OPERATORULUI, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare, inclusiv punerea la dispozitia dvs. A unui document continant datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii efectuata de catre OPERATOR;
 2. Dreptul de acces la date, reprezinta dreptul de a obtine confirmarea, din partea OPERATORULUI, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare, inclusiv punerea la dispozitia dvs. a unui document continand datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii efectuata de OPERATOR;
 3. Dreptul la rectificare, reprezinta dreptul de a obtine rectificarea si completarea de catre OPERATOR, a datelor inexacte sau, dupa caz, incomplete;
 4. Dreptul la stergerea datelor, reprezinta dreptul de a obtine eliminarea prin stergere a datelor dvs. cu caracter personal, aflate in bazele de date ale OPERATORULUI (in masura indeplinirii conditiilor prevazute de lege);
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citie, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre OPERATOR catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiilep revazute de lege;
 7. Dreptul la opozitie – reprezinta dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, in vazul indeplinirii conditiilor prevazute de lege;
 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activitati de prelucrare automate, cu exceptia situatiilor in care acest tip de activitate este (i) obligatorie pentru incheierea si/sau executarea unui contract intre parti, (ii) reprezinta o cerinta a legislatiei in vigoare, (iii) a fost acceptata in mod expres de catre persoana vizata;
 9. Dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care veti considera necesar.

Prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa social Bucuresti, Sectorul 1, Str. Ion Campineanu Nr. 11, Cladirea Union International Center, Etaj P, sau a unui mesaj e-mail transmis pe adresa contact@norbucharest.ro, puteti solicita mai multe detalii referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal de catre OPERATOR, cat si exercita drepturile de care dispuneti in calitate de persoana vizata.

Scroll to Top